Kokwana wa mina u ni dyondzisa ku sweka

Kokwana wa mina u ndzi dyondzisa ku kandza timanga

U na malembe ya makume ntlanu ntsevu kambe wa ha ri ntombhi

Nsimbi ya mina i kokwana wa mina 😍😍😍🤗

*****