Nduku yami , enhle
Nduku yami , Ethandekayo
Nduku yami ngayo ngamisa iduku
Lenduku enhle iyawakha umuzi
Lenduku iyalakha ikhaya
Lenduku iyawuvusa umuzi

Lenduku ngiyibiza uthando
Lenduku ngiyibiza inhlonipho
Kuhlonishwana Kabili
Lenduku ngiyibiza ukuzithoba
Kuthoba amanxeba
Kuzithoba kuyathoba

Lenduku ngiyibiza , ukwehla
Lenduku ngiyibiza , Ukwazisana
Sazisisane ,sisizane , Sazisane
Siphilisane ,Siphilelane Size Siphile kahle

Lenduku ayibizi kubiza wena ukuthi uyisebenzise
Ikusebenzele
Lenduku iwumuthi omuhle
Omhlophe okhanyisa ngisho umsamo
Lenduku iyawakha umuzi
Induku enhle igawulwa ezizweni