Mama no Baba.
Ngizama konke okusemandleni ami ukuth ngingani dumazi
Kodwa lokhu engikwezayo ,ngikwenzela mina.

Ngikubonile konke . ngiyabonga
lokhu kungibonise ukuth into mangabe uyayi funa :”Phakama uzenzele akekho ozoku fezela yona”

Lempilo ingibonisile ukubi no kuhle emehlweni wam.
Ngiyaboyanga bazali bam.