Owesilisa uqhoshela owesifazane. Owesifazane waqhoshel’ indoda. Kanti ikhaya bekuseyikhaya yini? Kanti isikole bekuseyisikole yini? Abatwana bebeqhoshel’ abandala. Abafundi bebeqhoshel’ othisha.

Ngihambe ngahamba ngadideka.

Ngididwe ukuqhosha ngelungelo,

Umqashwa uqhoshela umqhashi,

Nomqhashi waqhoshela umqashwa,

Kusuke konakala konke.

Kusuke kwachitheka gula linamasi.

Kube manhlembunhlembu.

Nobani nobani uyazi futhi ungcono.

Ngihambe ngahamba ngadideka.

Ngididwe ukuqhosha ngelungelo.

Ngidideke la lakuphela inhlonipho

Ngidideke la kuphela ubuntu.

Ngidideke ngafa la kuphela ukwazisana.

Ngadideka ngaphela la kuphel’ ukuzazi.

Umhlaba ushabalale phambikwami.