DEAR muntu wam kaze ukephi
Kahle kahle ulindeni ungaqhamuki
Ufuna ukufika sengesanayo inhliziyo?
Ngoba onakwenu bayayiphula
Am slowly giving up on love
Am slowly losing hope
I nolonger believe ukuthi uthando lusekhona
Actually sengiqabanga ukuthandana nabantu besifazane ngoba wena uhleli lapho awufuni ukuvela
WHO ARE YOU AND WERE ARE YOU
Yazi if I had answers bowuzobona ngami ngikulanda trust me I would
do that
Uthando nenhlonipho for abantu besilisa ziyancipha so kuzoku siza usheshe uziveze
I promise that I wont blame you for wat der did
I’ll try hard not to….
To my soul mate