Athe banna rele foseditse kae?
Sebe sa mosadi ke sefe?
Bohloko ba mosadi ke hosebe le matla na?
Banna le shoele matsoalo ke eng?

Sello sa basadi le maseya ha sele kgathatse?
Maseya le basadi kao fela hoya tsoana
Banna botho bo kae?
Masisapelo a tsatsi le tsatsi ha lea bone?

Banna kere ho lekane!
Banna kgutsang jwale re utlwile
Re jwetseng phoso tsa rona retla lokisa
Reshoa jwalo ka ditshintshi hale kgatlale.

Tsatsi le tjhabang lele dikelang
Dillo tsa basadi le bana hadi fele
Lentsoe RIP le fetuhile pina chabeng sa rantsho
Kgathe banna rele fiseditse kae?

Bana ba sala ele dikgutsana
Hale tele ke eng?
Batjha baya fela hale kgathatsehe?
Lere chaba se setla ahwa leho buswa ke bomang?

Nkarabeng banna ke botsa di potso!
Botho boile kae?
Hale kgathale na?
Dillo , Ditsikitlano le masisa pelo diyake kgotsofatsa?

Tlatlamatjholo o tholetseng?
Na thapelo tsa rona diya fihla haye mmusong?
Ramasedi thusa bana ba hao ba tsohe matsoalo
Modimo kgutlisa botho bathong.

Jehovah nkutloe keya ralela.