(ULuzelwande uhleli phandle ugone ingane yakhe kuqhamuke umakhelwane wakhe)

Zama: Sawubona ntombi (abuke ingane ka lwande ) 

Luzelwande: yebo makhe ninjani thina siyangcenga??♡♡

Zama:ngiyaphila nami ekabani ingane ubani uyise wayo??

Luzelwande: Ekasandile nami

Zama: Usho lona owakulaxaza heeeee (ebabaza ) 

Luzelwande: yebo uyena (esho ngokucikeka ) 

zama: (ethetha) nani nihambe nivula imilenze nje ayivaleki ivulekile weee bazonigila abafana nisebancane 

Luzelwande: (asukume) ngizokubona athi ngiyoqala amabhodwe (ahambe ) 

Luzelwande :(ekhuluma yedwa ) weee waze wangicika umuntu uhluleka ukunaka izindaba zakhe buka nje yena akanandoda ayamubalekela amushiye nezingane heeeee

(Kukhona ongqogqothayo emnyango )

umbuzo: ngabe ibinjani indlela okuphendule Ngayo u zama??♡