Kuqhubeka yona indaba ka Luzelwande.Funda uthole ukuthi kuzo kwenzakalani uma isizelwe ingane yakhe.

Abalingiswa

Luzelwande -intombazane eneminyaka engu 20 kodwa inengane no sandile 

Sandile -ubaba wengane kaLuzelwande 

Zanele – umngani kaLuzelwande 

Zama-umakhelwane 

Sphesihle: ingane kaLuzelwande