Lendaba imayelana nentokazi elangazalela uthando lweqiniso. Akesithole ukuthi uzoluthola yini loluthando alufunayo.