Selemo se fetileng, nna ke ile ka mmesa ntlo ya hao e ile ya tjha.

Ne re qeta ho fihla re tswa ha nkgowa wa ka. Jwale motlakatse o no le siyo, ne re sa kgantsha le kerese. Ra dula ka koloing, hobane motlakatse ha o yo ka tlong. Ke ya utlwa batho kantle ba holetsa, “Thusang! Ntlo e ya bona e ya tjha!” . . . Ke ile katswa ka koloing, ha ke hlaya ho tjha le hlakore la kamore ya Mme wa ka, ke ile ka hlaba seboko ka kopa batho hore ba re thuse ho tima mollo.

E ile ya re hantse re tima dintja tsa heso. Di ile tsa jampa tsa tla ka pelo ka mokgwa oo batho ba ne ba re thusang ka teng. Di ile tsa Ja mokgotsi wa ka ka mahlohonolo a Ntate Modimo, Mme wa ka o ile a hlaya ka kgona ho motlwela tsa kgutlela ka morao. Ra kgona ho moisa sebetlele ka mapele ba kgona ho mothusa empa o na lahlehetswe ke Madi a Mangata haholo.

BOSIBUNG BOO SEKE RA BOHLOTHA,RA LALA RE SA ROBALA.