Ek staan van my hiding plek op. “Hi MrTapas! So sorry everyone! Sorry! Jammer!” Ek tree agtentoe narie glasdeu, “I’ll see myself out. Lovely office Mr Tapas, wonderful view.” My watesak kap tiennie deu. Ek druk my dym oppie sensor boksie, maarie deu maakie oep nie.

Ek hoo ’n ping annie anne kant vannie glas. ’n Vrag ou mense in silwer suits stap ytie elevator yt. Ek ken ’n paa van hulle. Ek waai vi hulle, “Hallo antie Norma, antie Hester, uncle Clivey hoe gannit? Sal julle vi my hie oepmaak asseblief? My ma wonne sieke waa’s ek. Ek moet hystoe.” Ek hoep hulle sal my help, maa hulle ammel staan net annie anne kant vannie deu en staa my deu melkeragge oë. Ek kyk vi Tapas. Hy lyk amused.

Deurie floor-to-ceiling venster agte hom sien ek mense in silwer suits wat soes Spiderman tiennie bytekant vannie venste opklim. Maa it kannie wiessie, ôs is oppie 82ste vloer. Tapas maak ’n venste oepe. Twie ou vroue klim eeste in. “Hallo antie Dawn, antie Jina, is ekke, Sharon se kin, hoe gannit met julle?” Ek smile, maa my stem craak.

Antie Jina vlieg met ytgestreke arms na my toe. Ek duck en voel ie wind agte op my nek soes sy my mis gryp. Sy crash hard tiennie cabinet, it val op haa.

“Antie Jina, is antie Jina alight? Ek’s sorry.”

Ek haloep om haa te help maa antie Dawn se gil maak my bloed koud. Ek drai om net in tyd om te sien hoe antie Dawn met Bruce Lee kicks na my toe kô. Sy hop op een bien tewyl die anne een vinnag in en yt skop. ’Een van haa Crocs glip van haa voet af en kap ’n vase vol rose om.
“HELP PLEASE!” soebat ek vi Tapas ennie mense oppie skerme, maa hulle gie my blank kyke.
Ek spring oo ’n tafel om weg van antie Dawn te kô voo haa voet met my gesig konnek. Ek haloep venstes toe en sien daa’s nog pensioners wat annie kant vannie gebou opklim. Klompie ou mense in silwer suits beginne deurie venste klim. Ek herken my ma se grys vlegsel.

“Mummy?!”

Ek spring na haa toe. Ek gie my ma ’n hug en sy druk my trug. Ek’s relieved dat sy hie is, wan nou kan sy my protect. Maa sy hou nie op om my te squeezie.

“Mummy?”

My ribbes is see.

“Mum…”

Ek kannie asem haalie. Ek voel ek ga faint. Ek skop my biene in en yt, maa dai helpie. Ek voel lam, ek het niks mee energie nie.

Die mense oppie skerm applaud.

“Pause. Idle. That’s enough.” Hoo ek Tapas se stem.

My ma stoot my tiennie venste en hou haa hand om my neck. “Asseblief Mummy, is ekke,” sê ek met ’n hies stem.

“Mummy? Is this your mother?” Ytie hoek van my oeg sien ek Tapas vat leisurely, stadige steps na my toe. Tapas drai om en praat wee mettie mense oppie skerme, “See, not even the bond of a mother and child can override the power of The Orb.” Hy lug weerie goue ball hoeg bo oo sy kop. “Tapa-tricity is thicker than blood!”

My arms hang lomp. Die knoppie vannie watesak pompie voel soes ys tien my linkehand. Ek gebryk al my energie om annie tou van my sak met my regtehand te trek. Die lang metaalpypie met ’n kwas annie punt skiet yt. Ek lug my arm op en aim ie kwas na Tapas. Ek squeeze my palm ommie knoppie ennie laaste bietjie Sparza-rivierwate spyt yt. Ek bid dat my aim goed is. Ek kyk hoe die druppels hieg innie lug vlieg. It land direk oppie goue orb. Vonkies spat ytie ball yt ennie klein vlamme riend af oo Tapas se liggam. Hy lattie orb val en vloek soes hy die klein vuurtjies op sy klere doodslaan.

Die buzzing gelyd raak al sagte in my oe. Byterie venste sien ek die lectric dome beginne fizzle. Die lectric slat af innie gebou.

“Oh no what have you done?!” Tapas val op sy knieëe ommie ball op te tel maa it brand sy hanne. Hy lattit val.
My ma sien haa vinges om my nek, sy frons en haal it vinnag weg. Sy kyk om haa, “Baby wat ga an? Waa’s ôs?”

Die office deu gly oep. Uncle Clivey en hulle loep in, ammel lyk confused.

Die Tapa-TV’s slat af. Tapas haloep skerme toe. “Hello are you there? Netherlands, Russia?

Anybody? Hello?” Hy drai na my toe, “You stupid fool! Look what you’ve done. You’ve ruined everything!”

My ma sê, “Hullo, kykie jy, met wie dink jy praat jy huh?! Jy praat nogals ie soe met my kin ie, billionaire of te not.”

Oh shut up you!” Sê Tapas en trek sy hemp yt ommie goue ball daamee droeg te vie.

My ma step na hom toe, maa haa heup gie in. Ek gryp haa arm en rus it oo my skouer.

Tapas kyk vi my, “What did you wet this with? What is this? Sand? Gold glitter? See, this is why you people can’t have nice things.”

“Hoe mean jy you people?!” vra Antie Dawn tewyl sy en n paa mense die cabinet van antie Jina oplug.

“You, you idiots! You just made me lose billions of dollars!”

Uncle Clivey rol sy sleeves op, “Brother, sê gou wee wie’s idiots hie?”

“YOU!” skrie Tapas, “This whole community. Ungrateful fools!”

Die ou mense hou nie van dai nie, “Wat sê dai vark?” “Hoo jy wat sê hy, ôs is fools?” “Hy’t mos ’n nerve!”“Heh, klap ie ding man!” “Hy moet yt!” “March jy Tapas! SPAT!” Hulle beweeg na hom toe.
Tapas lyk bang. “Soldier mode, activate!” Sê hy met ’n biewerage stem virrie goue ball, maarie ding is heeltemal dood. Hy gooi it narie groep pensioners en try om ytie kame yt te haloep, maarie ou mense het hom biet. Hulle trek hom yt sy office yt en binne innie elevator.

Ek en my ma is allien in Tapas se kantoo. Ek kyk ie goue orb ball wat oppie carpet lê en roek. ’n Stukkie van Tapas se gebrande hemp lê langs it. Een vannie ou mense se valse tanne het innie commotion yt geval en lê oek oppie mat. ’n Gesiggie beginne oppie mat appear. Ek vat my ma se hand en sit my watesak se kwas in haa palm. Ek wrap my hand om haane. Ôs paint ie gesig wat ek oppie vloer sien tesame. Ek wiet wie se gesig die is.

Ôs maakie potret klaa en my ma het trane in haa oë. “It lyk nes jou pa,” sê sy.

Ek sit haa arm om my skouer en ek help haa wegstap voorie wate opdroeg en hy ’voo ôsse oë vedwyn.

Vertel ôs: Het jy hierdie storie geniet?