Twie stasies later skrik die slapende man wakke. Hy sê niks, en bly lê virre rukkie. Maa dan ruk hy homself vinnag op asof ’n alarm hom wakke gemaak et. Hy klim carefully af vannie double bunk, aware vannie boys se pa wat onne sit biesag omme
Tupperware-bak met kos oep te maak. Hy knik sy kop om hello te sê en gan yt ommie badkame te kry. Wanne hy trugkom na ’n paa miniete, introduce hy homself as Samuel. “Maxwell,” sê hulle pa, en sê vi Alfie en Marco, “Kom dite.” Die boys begin iet die hoene en briyani wat hulle ma gepak et. Maxwell vra nie vi Samuel of hy wil saam iettie, maa hy spread sy vinges en motion na sy mond toe om te vra offie ou wil drink. Samuel sê, “No thanks.”

Maxwell vra nie twie kee nie. Hy hallie bottel Klipdrift yt. Die wyn issie colour van heuning, en Maxwell drink et asof hy Winnie the Pooh homself is.

Alfie vegiet hy’t gesê Marco moet nooit wee met hom praatie en communicate mette glance dat hulle nou careful moet wies, wannie trip gan nou chaotic begin raak. Twie glase later, begin it te lekke lyk vi Samuel en hy beslyt om tog maa saam Maxwell te drink. Assie wyn ees begin trek, droeg die stilte op en beginnie twie mans te praat. Maxwell sê sieke tien kee dat hy oppe “jolly ride” is met sy twie boys. Hy explain dat Marco tien is en Alfie veetien, hy’s ampe reg. Samuel sê hy vat altyd die trein die tyd vannie jaa. Hy wêk innie Kaap, sy familie bly in Kimberley. Jy kan sien hulle enjoy mekaa se company, of miskien issit die wyn se company wat hulle enjoy, maarie conversation wôd al louder ennie jokes kom te vinnag om te lag vi elkeen, soe hulle hou somme die laughter flowing, soesie wyn.

Alfie kyk vi Marco an wie lost lyk en kleiner en kleiner raak mettie miniet, en sê, “Pa, kan ôs bietjie rondsstap oppie trein.” “Naai, enjoy julleself boys. Julle ma’s mossie hie nie,” antwoord ’n man wat hulle nie kennie yt hulle pa se mond yt. Jy sal nooit kon gloe dat Maxwell ’n paa uur geliede vi Alfie gethreaten hettie. “Kom ôs stap bietjie rond oppie trein Marco.” Marco gie nie om oo sy pa se shift in personality nie, hy wiet nou die ys is gebriek tussen hom en Alfie, en nou kan hy wee asemhaal. Alfie hette way daavan omme chasm oep te briek tussen homself en sy broetjie, ennit equally maklik wee toe te maak as hy soe voel.