Picture3

Tselane o ne a sa batle go tsamaya mme a lela thata. Mmagwe o ne a ineela mme a dumela gore a ka sala. Matsapa e ne e le gore motse o, o ne o itsege ka bo dimo.

Le fa bo dimo ba ne ba nna kwa magageng, fa ba ne ba itse gore bana ga ba na batsadi,ba ne ba ba tlhasela.