Sefahleho se seng le seng.

Ha nka ka fumana mang kapa mang ya tshwanang le nna dibakeng tsohle.