Dit is moeilik, maar as ek hard genoeg probeer kan ek alle klanke om my uitdoof. Ek moet net hard genoeg konsentreer op iets anders.

Dalk ‘n beeld opgediep uit die drek van my denke.