My opstel was een sin lank.

Ek haat my lewe.

Sy was nie impressed nie, maar wat gee ek nou om.