Zinyembezi zam’ ungavumi
Zinyembezi zami yesuleka
Ungavum’ ukugobhoziswa yize
Bekezel’ uhlale laph’ ukhona

Mehl’ ami ngiyazi kubuhlungu qinisela
Qinisel’ uzibambe lezo zinyembezi zingagobhozi
Zivalele noma kunzima
Zibambe noma kuluma

Nhliziyo yam’ ungavumeli iminjunj’ ibukise ngawe
Bakuhlukumezile bakuhlephula bakudlikiza
Kodwa bekezela kuzolunga

Zinyembezi zami kuthini kuwe
Kutheni wafun’ ukungibukanisa ngabantu
Ngibasathi ngiyakuziba wen’ ufuna ukuphuma
Zinyembezi zami bekezela