Uzungavumi badlale ngawe.
Ndithi,uzungavumi bakukhohlise.
Noba lendlela inamahlandenyuka,
Kodwa wena hlab’ukhangele.
Uzungavumi bakwenz’ibhetybhetye.
Qina nkosazana,qina nkosana.
Qiniseka wena mntu unemvelaphi,
Khawu’gawul’uwarhuqa.
Uzungavum’uphephethekiswa nje ngomoya.
Nokuba bangakuqhwil’ubaleka khasa.
Ndithi,nokuba bangakutyhal’ukhasa rhuqa.
Uzungavumi bakutyabeke ngothuth’olumanzi,
Wavuthulule lo mehlo ebenembono.
Ibangumntu nawe ebantwini,qhayisa ngawe.
Ndithi yala mntan’omntu.
Ndithi uzungavumi.
Mampandla