Yaka boro
Ke lerumo la nhlana tsenelela
Fihla borwa o bowe kapela
E nyaka ke mang le mang
Ke mo timile a befelwa

Yaka boro
A mpona wa meletsa
Mare theoga kgolokgolo bula
O re wa kgotsofala
A nyake yengwe ntle le yaka

Yaka boro
E mo tsifetsi boro banna
A re gokwa a go kwele.
A re e swana le todi ya dinosi
Tatso ya yona e sepela le madi

Yaka boro
Kudu e dira meragelo
E mo kgahla bjalo
Wa segelela ka thiko
E mo tsikinya ka mahwafeng