Lufu lwau lwo vunḓa rambo ḽa dzimbilu dzashu
Ri tshi elelwa maṱungu e wa hweswa uḽa musi
Musi wo ralo u ima u tshi lwela mbofholowo
Wa ralo u vha thikho kha Mandela washu.

Hanwani hanga ho no vhaswa na mulilo
Khana yanga i ri u rungunyela ya dovha
Ndi tshi ralo u elelwa mifhirifhiri ye wa imedzana nayo
Naho wo ralo u ṱhuvhulwa mathenga a wo ngo wa
Wo ima u tshi lwela Afrika Tshipembe.

Ngavhe ndi vhe tshibebwa tsha mulovha
Ndi u fare nga tshanḓa u tshi ongolela mikosi
Mikosi mihulu ya bonyongo ḽa u fhambanywa na Mandela
Ngavhe ndi vhe tshibegwa tsha mulovha nandi
Ndi musi ndo zwi vhona nga anga maṱo.

Vhuhaga hau ro anetshelwa na miṱodzi ya rotha
Nge wa lamukisa hashu vhumatshelo
Ra ralo u ḓivhiswa u konḓelela hauKhana dza ri u duga dza dovha.

Feḓa ḽau ḽo phaḓalala uya he ḽa guma
Ambara zwau munene wa vhugwena hau
U tshi ralo u nyamalala na Lambamai o ḓaho u u vhidza
Nangoho wo fa, a wo ngo fa
Muya wau nga u xaxarisane na wa Mandela.