Hayi ntombi uyayenza into yakho
Undiqibela umzi
Sekuyi kantolo – emzini wam
Ndithi abayazi

Bayazidla bona ukuba ndiyintombi yabo,
kodwa bayaxakwa kuba bazikhuphile inkomo zabo

Ndixakiwe nam nje ngabo
Uyivalile indoda yam-
ayisakwazi ukubona enye into enhle
ngaphandle kwakho

Ndenzani?
Ukuze ndizibizele lomlo
sedisitsho lempi

Hayi uphelile umzi wam
Nqondo zabo zijikekile
Montana womntu usebenzile,
ngoku ndicela undiboleke indoda yam

Sengiphethe amacala, sengiphethe iziqi
Mbambeni uyawa umzi wam
Uwuqhibile umzi wam