Umdak’omdaka intsusa yendoda
Umandl’edonki enyuk’iqhina ngekiriva
Yingcib’evus’umz’ngenyawo zombini
Umkhusel’ ongcib’indonga ngamabona ndenzile

Inkokhel’ekhokhel’ikhaya kumnyama kumhlophe
Umququzel’int’ehleli nje iyaphithizela ayifun’zothe
Umthuthuzeli kwigqabi neentsapho walala abatyi
Int’ethwel umnqwazi enesdim’esikuMnqayi nebhatyi
Uthi wakuyibamb’isandla kukrunek’amathambo

Wayinyathel’umsila uyokuybona mhl’ihamba ngembambo
Mdak’omdaka uyintsusa yendoda
Amandla wakho ajikelez’umhlaba amehlo lingqina
Umoya wakho wokhiwe ngodongwe ukuqina
Ngaphandle kwakho ubom’bumnyama
Mdak’omdaka indoda nguwe
Ndatsho ndexibilili, ngxatsho!!