Ubuhlungu bokuvuthwa amamaki omisiwe
Akukho lutho oluzwayo ingqondo nenhliziyo kufakwe ekwenzeni izinqumo
Ubuhlungu obuvela engxenyeni ebabazekayo
Izidladla ezibukhali kunembhazo
Ukubhoboza nemizwa yokugwaza
Imizwa enjalo kufanele ivinjelwe kepha ayinakwenzeka
Ukusuka kude nobuhlungu bubonakala bungabekezeleki
Amataniswe nobuhlungu
Inhliziyo ibopha kancane igqoke i-probation ngobuhlungu
Inhliziyo nobuchopho bami obunqobayo
Ugqugquzelwa yisifiso sokuqeda izinhlungu