Tsela pedi,
Kefe ya maleba bakone?
Kgakanego ke ye we,
A ke kgone go bopa thoko bosego,
A tshephegale, fela wa nthata,
Ke latele efe tsela ba bina hlanhlagane?

Gobane ke tlabegong,
Ke meetsi, a ke tsebe ke elele kae,
Go tseba mang gore kwa nnete,
Ke yeo potsiso bakone,
Kemo nyale gona bjale?

Gobane ba phala tsa pele batla,
Ke thibe sefero ga gabo?
Gore ba palelwe kego tsena,
Bakone ba ntshe dikgolo taba ke yeo,
Mpotsheng tsela ya maleba,
Gore ke iteboge kamoso.