La benya lehadima;
La dumisa lefatshe;
La duma lehadima;
La baka mehau;
Tlhekefetso kgutsa!

Mosadi a tadima monna;
A mo tadima jwaloka sera;
Tsa keleketla dikeledi;
Tsa keleketlela ditsietsi;
Tlhekefetso kgutsa!

Wena monna o tadimelang mosadi?
O mo tadima jwaloka ntja;
Ntja ya ho lahlelwa thoteng;
Monna, bothata ke eng?
Tlhekefetso kgutsa!

Pelo tsa ruruha, tsa robeha;
Tlhekefetso ke ya eng?
Ha o itshwabele ke eng?
O ikentse sera basading;
Tlhekefetso kgutsa!

Letswalo la ruthutha;
Ha le tadima monna;
Ha o itshwabele ke eng?
O ranthantse dipelo tsa basadi.
Tlhekefetso, kgutsa.