Senatla sa lehodimo,
Mmopi wa lefatshe,
Wena poloko ya rona,
Wena ‘sedi la ditjhaba.

Uwele hle!Uwele
Re utlwele bohloko ntate!
Re utlwele bohloko mefokolong,
Re tshwarele melato ya rona.

Re itebaditse lentswe la hao,
Re itabaditse melao ya hao ,
Ra itebatsa metsamao ya hao,
Ra furalla le sefahleho sa hao.

Re leballe melato ya rona,
Re utlwele bohloko,
Sere otlile ka mangwele fatshe,
Re kopa tshwarelo Tlatlamatjholo.