Se epeng le mofe sona,
Kotana tshehlana, mphenya bolwetsi.
Kgema, ke kgeme mokone.
Kgale se go sweri sebata seo,
O koba kobetsa ge o sepela.
Lehono go fedile ka bohloko.
Kere yalo ke sa metse mari.

A wa se tseba sehlare seo?
Kotona mpho ya badimo.
Loutsa meno a o mong waka,
Ke gofe se sa tswela thabeng.
Kgema o sohle o metse meetsi,
Dikwi tsa mmele di okobale.
Ke yeo taba mangaka a gesu.

Ntlhatseleng bo nka dingala,
Ke se sale makeng morwa mo bakone.
Ka sehlare se sa bo lena,
Gobane nnete a e rone nta.
O kaba botsisa ba bantshi,
Bao ba se kgemileng maloba.
Ba lebogile e bile ba kgotsofetsi,
Ka motshireletshi wa bona wa hlago.