Angazi ungenzeni
Kodwa uhlezi usemqondweni wami
Futhi uma ngikucabanga, ngigcina ngihleka ngedwa
Kungoba uyangijabulisa
Uma bekuya ngami, ngabe ngichitha sonke isikhathi sami nawe

But being individuals, we are forced to have lives outside our relationship
To make our bond even stronger by missing each other
The million calls I think of making,
The billion SMSes that I never send
And all the thoughts I have of you… are my sign of obsession