O mo kumile monna Makume
O ile, o sepetse senotlelo saka
Ke ra lona tsobana laka
Ge ke mo gopola ke wela fase
Bosego le mosegare ke lwa le maikutlo

O mo tseri
O mo kumile monna Makume
Mahlo a lea lea a sa fetsi
Ke re o tla kokota a kokote
O tla kgwetsagala kae ga naga
Ge e se Makume a go kumile

O mo tseri
Yena monna wa difakafaka
Ke be ke re ke mothupile
Kgane Makume wetla
Le dinala tsa gagwe tse telele
O mo sweri bjang ka pekwa