Nkgakulleng.
Nkgakulleng ke tsebeng.
Dikarabo di nale le lena.
Taba tse le a ditseba gabotse,
Nnyetleleng tsona taba tse.

Nkgakulleng.
Nthuteng pele leya badimong,
Nthuteng ke sale ke ba botsa,
Kera bona bana besu ka moka.
Le bona ba sale ba ba botsa.

Nkgakulleng.
Le reng kago gapa namane e kgolo?
Mpotseng gobane le tseba karabo.
Namane e gapsa ka mengwaga ye mekae?
Mfahloleng ke fahlilwe ke dithole.

Nkgakulleng.
A khuetso a e tlo ba gona,
Ke ra mo baneng ba setsi ba godile?
Ke tseo dipotsiso Bakone ba ntshe dikgolo,
Nkarabeleng tsona ka moka ga tsona.