Ndoda themba lomhlaba.
Themba lesizwe
Ubawo ukwethembile.
Ensimin’ wathi uwena inhloko.

Ukuzala ukuzelula amathambo.
Esidodeni sabola amathumbu.
Imuva nephambili akwaziwa.
Intshonalanga nempuma langa kuyefana

Umjikele owak’dalayo.
Wath’ ondla udle izithuthuku zakho.
Umhlaba nokwawo kungokwakho.
Hola, ulawule.

Basiphuzisa umthetho onobuthi.
Imthambo igijima izifo.
Injabulo yabo ingukufa.
Ubomi bufishi.

Ndoda buya ebudodeni.
Siyagwiliza.
Umdal’ akabekanga lapho.
Lesi sizwe sobuzwa kuwe,
njengoba sabekwa kuwe.