Naka
E llile ma-Afrika ba lla
Naga ya welwa ke leru le loso
E letswa ke morwa wa Masekela
Naka ya kwagala labo kgalaka
Sello sa ba sa mahlomola pelo
Lefase la thonkgwa dipelong

A re tlogela nyanyeng re sa nyanya
Mola re letetsi dikgolo
La hlaba, le hlaba le tsa lona
La sobela, le sobela le tsa lona
O ile Hugh Masekela

Kono kono ya naka
Yena se tsibi sago letsa naka
Ya re golla ya tsena meropaneng
Wa di tsebe tsa ma-Afrika
Re kago lebala bjang
Gobane o lwile wa ba mogale