Motse o thata ka ena Mosadi.
Motho yo o itseng go pheta sele le sele.
Ka ele motsamaisi wa kgale le kgale.
O tsamaisa ka mokgwa wa gale le gale.
Tota ke Mosadi mosala a agile.

Motho wa kgale o akile.
A aka tota a re e tshega ga e di etele kele.
Tota Mosadi tshwene o jewa mabogo.
O dibela setshaba pogo.
Ka go phimola masiela keledi.