Love, uthando do you hear those words I say to you
They are like ameva ahlabayo athusayo
Akekho umntu ozothi yintoni lonto

‘Coz it’s obvious luthando as my friend’s name
Which boys like to play with it to destroy girls’ lives
Nawo amantombazana athi I do as abantu abashadayo kanti basajola
As izinja badlalane as basket balls
Bahamba basebenzisa that name to all those girls
Ukuthi azothi ngimtholile so girls think and think kuzoba grand