Ngithatha leli thuba ukuze ngisho ukuthi ngingubani wakwabani
Mina ngingu Lukhele
Mdluli
Mhlanti weNdlunkulu
NaboNkosi
NaboQomazitha waNgwane
NaboMavovemvula,
NaboNtekati
NaboTitfukutfuku letihle tawela phansi takhotfwa ngemalangeni
NaboNyoni leyasindvwa sisila ishikitela
Iyephuta kusuka lenyoni
Iyesuka iyahlala

Kodwa ngimunye ibele lomNdebele
UMahlangu
Mntungwa
Mgwezan’akokosi
Rhotjh’elimnyama amanye ayakhanya
Mahlang’ongayingwe sangolonyana
Singhalel’ebesithwini abanye banghalel’ emakhobongweni
Mkhalangana.
Ngiyabonga
Ngiyathokoza!