Ukube benginawo amazwi okukhuluma ngothando bengonicobelela
Ukube benginawo amandla okukhuluma ngalo bengizosho
Kodwa kunzima ngoba amazwi asengiphelele
Ukube ithemba ngothando ngisenalo bengizonigqugquzela ngalo
Bengizonitshela ubuhle nobubi balo
Nobunzima balo ngoba namuhla awusakwazi ukuhlukanisa
Oluningi olwamanga kuneleqiniso
Uthando luyimbali edinga ukunakekelwa
Isihlahla sothando siyachelelwa ukuze siqhakaze kahle