Ya dutla pelo, pelo ya tlala madi,
Jo! Bophelo ke ntho e jwang?
Sa mmokotsane sello sa tlala pelo,
Keledi tsa rothela fatse seka pula,

Ka ema le wa mateneng monna,
Mme a ntshiya ka hara mathata,
Le mahlonoko la tjhaba letsatsi,
Pelo ya batla kgotso, ya batla thabo.

Jo! Bophelo ke ntho e jwang?
Bo ntate ba siya basadi, basadi ele bahlolohadi,
Tlala ya aparela lefatshe, tlala yaba sera,
Kgotso o ipatile kae? Lerato o ipatile kae?

Fatshe la tlala bodutu, fatshe la hloka thabo,
Fatshe la hloka sebopeho, fatshe la hloka kgotso,
Jo! Lefu o sehloho e le ka nnete, haona qenehelo,
Jo! Kgutsana tsa tlala lefatshe, lefu la baka mathata.