Ke kobile hlooho,
Ke nahana hole le mafatshe,
Ke kobile hlooho,
Menahano yaka e eme tsi!

Ke kobile hlooho,
Ke kgakeleditse dikeledi,
Karohano ntho e boima,
Karohano ntho e bohloko.

Ke nahana ke sa kgaotse,
Ke batla kgotso moo e leng teng,
Ke nahana ke sa kgaotse,
Ke ipotsa ka rato la rona.

O ntshiile pelo e rotha madi,
O ne o le mosadi wa bohlokwa,
Ke tapatapa fatshe ke batla wena.

Tsullung ya thaba ke dutse ke hlomohile,
Ke batlana le seo se ka mphang kgotso,
Tsullung ya thaba ke dutse ke hlomohile,
Ke batlana le poelano dipakeng tsa mafika.

Ke tshepa re tla boelana;
Ke tshepa re tla bonana
Ho feba ho tlisa karohano;
Ho feba ho tlisa mathata,