Izinkondlo zingaphezu kokuzithokozisa kimi kuyithangi lami lomoya
Ingqondo yami eqavile nsuku zonke
Ngihlala ngiphonsela inselelo kumina ngokweqile kulesi sihlahlana
Ngibona abazingeli bengiphuze ulwazi ngokweqile ukuzithemba
Enginamathele kukho ukuthi ngingubani
Ngaba namandla amakhulu okunqoba izithiyo umkhuzi webutho lamamadoda Ngaphenduka isilwane kwabanye babangani bami
Babengakwazi ukuphatha ikhono nethalente
Kwakungenxa yokuthi nganginokoqobo kakhulu
Konke okwakubaluleke kakhulu kwakuthuthukisa ikhono lami