isiXhosa
isiXhosa lulwimi lwamo.
IsiXhosa lulwimi likamama no tata.
IsiXhosa ndiyasithanda ngoba lelona lwimi lulula noba sowasowusiFunda umnti osaqiyo uzokuva mgokwe umgosithethi ka kuhle.

Simnandi isiXhosa futhi ndiyathi qenya ngaso.