Unoyolo wena unengcambu kwaXhosa
Mkhulu umvuzo wakho elizweni
Zingce ngesizwe sakokwenu
Zingce ngobuni bakho
Be proud of your language
Despite everything
Your background is what defines you
Know your identity
Ndiyazi bakhona abakungcungcuthekisayo ngenxa yobuni bakho
Kodwa asoze baphumelele
Ngoba eli lilifa lakho
Elingasoze lithathwe nangubani na

Be who you are despite everything
Many will underestimate you
Many discriminate against you
But then you must forgive
Because they will never understand you
Your skin doesn’t define you
Only your actions define you
Only background defines you
Ndimnyama ngokwebala
But that doesn’t close doors for me
My language is my key
Zingce ngemvelaphi yakho

***

This piece of writing was created as part of the WritingMe Writing Clubs with Sophumelela High School, Western Cape. Find out more here.