Iphupho Lami kwakungukub’ udokotela
Ngangifun’ ukulapha izwe
Ngangifun’ ukuba nesikhungo sami
Ngangifun’ ukuphila nabantu

Basiphuc’ ubaba kwashabalala konke lokho
Basiphuc’ iqatha elalisondla sonke
Basiphuc’ ikusasa lethu
Basishiya siswel’ umelekeleli

Namanje ngisaphilela ukufez’ amaphupho ami
Ngisafis’ ukuqhuba ngigcine ngiphumelele
Mdali siza mina ngifez’ iphupho lami
Ngenze ngibe nesibindi ngikwaz’ ukulwel’ ikusasa lami