Iphupho lami
ukushintsha izimpilo zabantu,
Ukuba isibonelo ezimpilweni zabantu. Iphupho lami ukukhombisa umhlaba
wonke ukuthi thina njengabantu
besifazane siyakhona futhi sinesipho sokwenza izinto.

Iphupho lami ukukhombisa umhlaba
wonke ukuthi ngazalelwa ukwenza okukhulu,
ukuthi ngifinyelele ekuphumeleleni.
Iphupho lami ukuba intombi enohlonze emphakathini.
Ukuba umholi ngelinye ilanga.
Iphupho lami leli ukukhuthaza intsha eningi.