Nanku ke umuntu
Ayinikele intliziyo yakhe.
Ngabe ngenzani ukuthi ngibe nokujabula okungaka?
Ngoba nemphilo imnandi.
Akunanto engiy’swelayo.
Intliziyo yam iphetheke kahle.
Awuphela ngisho ngempela, ngiyazi nedlozi lijabule.

It’s not always a smooth road, it has rocks on other paths,
But it only makes you a better person.
More especially a partner
It tests your trust or foundation
Is it as strong as one thinks it is?

Siyakubona phambili.
All that matters right now is injabulo enginayo
Wenza ngifune ukundiza, ngibe semoyeni with amaphiko am spread open.
To touch the sky.
You make me live a life of a fantasy
.
Uyazi into uyizwe kodwa ungakhoni ukuyichaza?
Yilento engiyizwayo.
Injabulo.
And a fantasy life