Engikwenzile kuwe s’thandwa sam
Akung’nik’uthula, ukube bengazi
I wouldn’t have hurt you!
I messed up!
I’m hurt by my actions,
If I could turn back the hands of time,
I would do everything so perfectly,
You’re the love of my life wena sthandwa sami,
I’m not yet ready to lose you
Kodwa asishade sibone ukuthi ngempela soke sihlukane yini?
I know I was dumb kodwa I won’t say I was young,
Because I knew what I was doing,
I was stupid to think I’ll never get caught,
Kodwa ngalena inhliziyo ng’vumele ngik’thande futhi.
I love you s’thandwa sam