Kuzo zonke izifo ezilapha emhlabeni wonke,
Asikho esifana nase isifo, ICORONA

Hamba CORONA
Hamba CORONA
Neyakho imini iyeza

Masizameni
Masingatyhafi
Umveli Mfundo ukufuphi

Hamba CORONA
Hamba CORONA
Neyakho imini ikufuphi

Mveli Ngqangi
Mveli Ngangi
Senzele inceba
Senzele inceba
Senzele inceba