Ujubalale nami njengoba ngigibela indiza
Umthwalo usobhokweni angisabheki emuva
Ngiyalifulathela elakithi
Sengiyophenduka inkomo edla yodwa
Ndizela eduze kwami ungasali
Ukube wondile ngabe ngikuvalela esikhwameni
Ngikushutheke khona lana emgodlagodleni wami
Ngivale ngoziphu kubemnyama bhuqe
Ngincede ngifike ezintabeni
Ngivule umyango uphume usugxumagxuma
Sibungaze indlela ende
Sihlele amaqhinga amasha
Sibuyekeze konke osekwenzekile