Afrika naga ya khutso,
Afrika naga ya mang le mang.
Naga ya maila go phalwa,
Naga ya maswi le dinosi.

E tlang ka moka.

Go na le mabotse fela,
Kae le kae moya go tsutla wa lethabo.
Dijo ke etla o iponele,
Ka mahlo a gago ka sebele.
Ke naga yago huma,
Yeo e tsebang ke mang le mang.