Ekujuleni kwentliziyo yam akukho ukuthula
Ndihlala ndikhala amalanga nobusuku
Ndizibuza maxa onke, ukuba
Kungoba ubuhlungu boze buphele yini kubo ubomi bami

Am I meant to live the life?

I wish to sit on top of a mountain and talk to my Creator. No, no
don’t get me wrong angifuni kuphikisana naye kodwa I just want to try and understand my worth kulomhlaba, to understand what I’m here for; my purpose on earth.

Am I really here for pain and misery? Or will I too get my chance at happiness?

Kuneyinkathi usubon’ukuba life alone is confusing and there seems to be no going back. Kuvele kubebuhlungu ekujulen’ kwentliziyo yam. Bese ngikhale, ngikhale ngicela ngibongoza kuBaba ukuthi nami apholise
amanxeba asekujulen’ kwentliziyo
.

Scars from deep within, amanxeba engingazi ukuba bese evela kuphi njani nini.

Scars unknown just how they came about.

How hurtful life is made
Deep within the corners of my now soulless heart,
I’m confused and lost.