Bayeke bayathandana nje laba!!
Noma bekhuluma kuyazicacela bayathandana
Ubuso bugcwele ukuthandana
Uthando lwabo luhlukile luhlulile
Luhlelekile luhlulile konke ukuqonda
Ludlulile yonke imimango namathafa nezintaba laziwela
Lawela nemifula nemifundlana
Lidele konke layeka nemiyalo neziyalo lalahla imiyalo
Liphumile ebusuku ngewindi laphula nemithetho
Ladabula nemithetho sisekelo
Loluthando alunasisekelo

Luwumafohla ofohloza zonke izisekelo
Lungene nasefonini nalu nalo seluzifonela
Isibonelo sokuthandana isibonelo samabonakude sisibonela kude
Sibona kukude noma kuseduzane nathi asiboni sibona okukude
Kwabanye abafana bayafana kwabanye
Kwabanye imali kuphela ekuyiyona ebalulekile
Uthando lwangempela likunqoba konke